RSM Poland
Języki

Języki

Paragony

Odzyskanie nienależnie zapłaconego podatku VAT z paragonów

4 września 2017
Przemysław POWIERZA
Podatnik stosując zawyżone stawki VAT przy sprzedaży usług na rzecz konsumentów, które udokumentował paragonem, może skorygować podatek VAT – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 12 lipca 2017 r. o sygn. akt I SA/Łd 444/17

Drukowanie paragonów w przypadku płatności mobilnej

2 czerwca 2017
Piotr LISS
Pojawił się przełomowy wyrok dotyczący drukowania paragonów w przypadku płatności mobilnej z użyciem telefonu komórkowego.