RSM Poland
Języki

Języki

Blog: Monika KAŁUZIAK

24 sierpnia 2015

Podatnik, który wykazuje nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym, ma prawo do jej przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, lub do zwrotu na wskazany rachunek bankowy. Najkrótszy termin, w którym urząd skarbowy zwróci wnioskowaną kwotę, to 25 dni.

Blog - Autorzy

Anna MAJ (1)
Ewa PYTEL (1)