RSM Poland
Języki

Języki

Blog: Aleksandra SYSIAK

20 sierpnia 2018

W poprzednim artykule przedstawiliśmy pierwszy krok z modelu ujmowania przychodów, jakim jest identyfikacja umowy. MSSF 15 zakłada ujęcie przychodu w momencie wypełnienia zobowiązań umownych. W związku z tym jednostka musi najpierw wskazać zobowiązania zawarte w umowie, co stanowi drugi krok w nowym modelu ujmowania przychodów. W tym artykule skupimy się na przybliżeniu tego zagadnienia.  

13 sierpnia 2018

Przy zastosowaniu MSSF 15 pierwszym krokiem powinno być ustalenie, czy umowa istnieje i czy zawarta została z klientem.