Poland
Języki

informacja podatkowa

Dyrektywa DAC7 i przepisy implementujące nowe obowiązki sprawozdawcze w Polsce

27 października 2023
Ewelina KARLIŃSKA
Unijna dyrektywa DAC7 to kolejny sposób na to, aby organy podatkowe państw należących do UE mogły skuteczniej weryfikować poprawność rozliczeń podatników. I – niestety – jak to zwykle przy uszczelnianiu systemu podatkowego bywa, nowe przepisy wprowadzają dość duże zamieszanie, zwiększając zakres obowiązków sprawozdawczych części podatników. Oto najważniejsze informacje na temat tego, jak ma wyglądać raportowane według dyrektywy DAC7.

Schematy podatkowe – jakie są cele dyrektywy DAC6 oraz polskie regulacje dotyczące MDR?

23 października 2023
Ewelina KARLIŃSKA
Mandatory Disclosure Rules (MDR) to przepisy zobowiązujące podatników do raportowania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej schematów podatkowych. Jako że pod pojęciem tym kryje się szeroki zakres działań i czynności wykonywanych przez podatników (a polskie regulacje przewidują większą liczbę obowiązków niż międzynarodowa dyrektywa DAC6), przedsiębiorcy powinni dobrze zapoznać się z ich zasadami i regularnie analizować zarówno zagraniczne jak i krajowe transakcje. Co zatem warto wiedzieć o MDR i DAC6 w Polsce?

Do czego służy i kogo dotyczy formularz ORD-U?

3 lutego 2023
Monika MARKIEWICZ
Konieczność złożenia formularza ORD-U – czyli rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu Prawa dewizowego – to obowiązek, o którym przedsiębiorcy i księgowi bardzo często zapominają, narażając firmę na grzywnę. Co gorsza, czasu na przekazanie informacji do urzędu skarbowego jest naprawdę mało. Dla większości podatników termin składania formularza ORD-U za 2022 r. mija 31 marca 2023 r.