Poland
Języki

Renewable energy (OZE)

Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami wytwarzającymi energię ze źródeł odnawialnych. Dla branży OZE świadczymy usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego, rozliczeń VAT, audytu, cen transferowych, księgowości oraz usługi kadrowo-płacowe. Stale współpracujemy z kilkunastoma przedsiębiorstwami, m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, które są liderami w tym sektorze gospodarki.

Na rozwój branży skupiającej producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wpływ ma przede wszystkim rosnąca świadomość ekologiczna i konieczności podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska. Dodatkowym czynnikiem jest także możliwość przynajmniej częściowego uniezależnienia się od kurczących się zasobów paliw kopalnych, wykorzystywanych w energetyce konwencjonalnej.

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych objęta jest systemem wsparcia, który funkcjonuje w oparciu o 2 filary: obowiązek zakupu wytworzonej energii przez tzw. sprzedawcę z urzędu oraz prawa majątkowe do świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty). Aktualnie prowadzone zmiany legislacyjne mają jednak na celu stopniowe odchodzenie od obecnego modelu wsparcia na rzecz systemu aukcyjnego.

Według danych na koniec czerwca 2014 roku całkowita moc zainstalowana w Polsce w ramach OZE to ponad 5 800 MW, z czego więcej niż 3 700 MW przypada na elektrownie wiatrowe, natomiast po około 1000 MW na biomasę oraz elektrownie wodne. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia z bardzo intensywnym rozwojem farm wiatrowych oraz instalacji do spalania biomasy. Zgodnie z podjętymi zobowiązaniami do 2020 roku Polska powinna wytwarzać ze źródeł odnawialnych co najmniej 15% energii elektrycznej.

Eksperci:

Doradztwo podatkowe: Piotr Liss – Tax Partner

Audyt: Monika Skórka – Audit Partner

Doradztwo transakcyjne: Bartosz Miłaszewski – Managing Partner

Księgowość & Payroll: Agnieszka Osińska – Accounting Partner