RSM Poland
Języki

Języki

Kolejne zmiany w VAT już w lipcu

1 lipca 2015 roku wprowadzone zostaną kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług m.in. dotyczące mechanizmu odwrotnego obciążenia, odpowiedzialności solidarnej, ulgi na złe długi czy też możliwości stosowania proporcji przy odliczaniu podatku naliczonego.

W zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia zmiana polega na uzupełnieniu katalogu towarów objętych tym mechanizmem o nowe grupy artykułów, w tym laptopy i notebooki, tablety, telefony komórkowe, smartfony, a także konsole do gier wideo oraz pozostałe urządzenia z elektronicznym wyświetlaczem do gier zręcznościowych lub hazardowych.

W przedmiocie odpowiedzialności solidarnej nowe przepisy rozszerzają o 10 dodatkowych pozycji listę towarów wrażliwych, w związku z dostawą których nabywca poniesie odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe dostawcy z tytułu VAT. Zmiany nastąpią także w zakresie systemu kaucji gwarancyjnej.

W zgodzie z nowymi regulacjami dotyczącymi ulgi na złe długi, dłużnik postawiony w stan upadłości lub likwidacji nie będzie zobowiązany do skorygowania podatku naliczonego. Ustawodawca umożliwił natomiast dokonanie korekty podatku należnego w przypadku podmiotów powiązanych.

W kwestii proporcji przy odliczaniu podatku naliczonego sprecyzowano, że zakres prawa do odliczenia przy wykorzystywaniu nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej oraz do celów innych niż działalność gospodarcza ustalany powinien być proporcją odpowiadającą specyfice wykonywanej przez podatnika działalności.

Wprowadzane zmiany należy ocenić pozytywnie. Choć część z nich wiąże się z dodatkowymi obowiązkami ciążącymi na podatnikach, zwłaszcza w przypadku nabywców towarów wrażliwych, to jednak przedmiotowa nowelizacja w znacznej mierze stanowi odpowiedź na postulaty podatników oraz ekspertów w zakresie VAT.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość