RSM Poland
Języki

Języki

5 rzeczy wartych rozważenia przy transakcji nabycia podmiotu zagranicznego

Ekspansja na zagraniczne rynki jest dla wielu firm olbrzymią szansą na rozwój, jednak często obarczona jest też wysokim ryzykiem. Dlatego dokonując nabycia zagranicznej spółki należy rozważyć dodatkowe czynniki, które nie mają aż takiego znaczenia w przypadku transakcji krajowych.

Szczególnego znaczenia nabiera przemyślenie i opracowanie międzynarodowego planu ekspansji, który w szczególności uwzględniać będzie ryzyka finansowe i prawne  oraz ryzyko biznesowe i transakcyjne. Definicja i rozkład tych ryzyk przebiega często w odmienny sposób aniżeli w transakcjach krajowych. Taki plan lub strategia działania dostarcza firmom informacji niezbędnych do podjęcia skutecznych decyzji biznesowych.

Finalizując transakcję transgranicznego nabycia spółki, należy rozważyć pięć kluczowych elementów, które będą decydować o powodzeniu projektu:

  1. umiejętności językowe i różnice kulturowe,
  2. odpowiednie rozpoznanie i analiza podmiotu i branży,
  3. środowisko prawne i regulacyjne w danym kraju,
  4. zrozumienie mechanizmów kształtujących ostateczną cenę nabycia jednostki,
  5. znajomość i zrozumienie różnic w zasad rachunkowości oraz oszacowanie potencjalnego wpływu ryzyka kursowego.

 

Więcej przydatnych informacji znajdą Państwo w artykule 5 things to consider before completing an international acquisition autorstwa Grega Naviloffa z RSM US, na stronie: http://rsmus.com/what-we-do/services/transaction-advisory/5-things-to-consider-before-completing-an-international-acquisition.html. Zachęcamy do lektury.

 

 

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość