Poland
Języki

Blog

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa. Zarejestruj się, by uniknąć kary

22 października 2019

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych już działa. Zarejestruj się, by uniknąć kary

13 października 2019 roku, w wyniku wejścia w życie kolejnych przepisów ustawy o praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., tekst jednolity z dnia 16 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm., dalej „Ustawa”), o których pisaliśmy wcześniej w artykule Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, czyli jawność ponad wszystko, zaczął działać CRBR czyli system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Utworzenie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wpłynie znacząco na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, zapewnić możliwość sprawdzania kontrahentów, ułatwić weryfikację struktur osób prawnych oraz usprawnić gromadzenie i przetwarzanie informacji o beneficjentach rzeczywistych spółek prawa handlowego.

Począwszy od 13 października 2019 roku każda spółka prawa handlowego, z wyjątkiem spółek partnerskich i publicznych spółek akcyjnych, jest zobowiązana do ujawniania w CRBR informacji o beneficjencie rzeczywistym w określonym ustawą terminie. Także od 13 października każdy przedsiębiorca może nieodpłatnie wystąpić z wnioskiem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych i uzyskać z niego dane odnośnie beneficjenta rzeczywistego swoich kontrahentów.

Listę podmiotów zobowiązanych do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz aktualizacji danych już zamieszczonych w CRBR, a także zakres informacji podlegających zgłoszeniu, określonych w art. 58 i 59 Ustawy, znajdą Państwo w naszej wcześniejszej publikacji.

WAŻNE!

Spółki prawa handlowego zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym przed 13 października 2019 roku zobowiązane są do dokonania zgłoszenia danych identyfikacyjnych spółek oraz danych beneficjenta rzeczywistego najpóźniej do 12 kwietnia 2020 roku*. Za niedochowanie tego terminu grozi kara pieniężna w wysokości do 1 mln PLN.

Centralny Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych funkcje od 13 października 2019 roku pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl. Wszelkie techniczne i uzupełniające informacje dotyczące funkcjonowania systemu są natomiast publikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Obecnie wiadomo, że osobą dokonującą zgłoszenia do CRBR w imieniu spółki może być jedynie osoba wpisana w KRS jako uprawniona do reprezentacji podmiotu. Zgłoszenia takiego nie może zatem dziś dokonać pełnomocnik. Zgłoszenie podpisywane jest zgodnie ze wskazanym w KRS sposobem reprezentacji, tj. w przypadku reprezentacji łącznej podpisy pod wnioskiem będą musieli złożyć wszyscy członkowie zarządu spółki, natomiast kolejność składania podpisów nie ma przy tym znaczenia. Osoby dokonujące zgłoszenia składają ponadto oświadczenie o prawdziwości danych kierowanych do CRBR, biorąc tym samym na siebie odpowiedzialność za ich prawidłowość.

Niestety, Ministerstwo Finansów nadal pracuje nad techniczną stroną funkcjonowania portalu służącego do dokonywania zgłoszeń. Na chwilę obecną wciąż pojawiają się problemy z podpisami elektronicznymi, które, wbrew ustawie i zapewnieniom Ministerstwa, można złożyć jedynie za pomocą profilu zaufanego przez ePUAP, a nie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Mamy nadzieję, że te problemy techniczne zostaną wkrótce wyeliminowane, a strona zacznie działać prawidłowo.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Anną LEHMANN:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

* Według informacji opublikowanej na stronie Ministerstwa Finansów i według wyliczeń terminów przedstawionych przez Ministerstwo.

Newsletter