Języki

Poland
Języki

Języki

Blog

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2021 roku

15 stycznia 2021

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2021 roku

Chcielibyśmy przedstawić Państwu zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w Polsce, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku i mogą istotnie wpływać na Państwa rozliczenia VAT. Zachęcamy do uważnej analizy i niezwłocznego kontaktu z Państwa opiekunem w RSM Poland w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT)

Ustawą z dnia 27 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzono zmiany w kilku obszarach:

Proste fakturowanie

 • Faktury korygujące in-minus:
  • Brak formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej od nabywcy towarów lub usługobiorcy;
  • Obniżenie podstawy opodatkowania i VAT należnego możliwe już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że sprzedawca uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji;
  • Obowiązek skorygowania podatku naliczonego (in minus) w okresie faktycznego uzgodnienia obniżki należności ze sprzedawcą (nawet mimo braku faktury korygującej!).
 • Faktury korygujące in-plus:
  • Podwyższenie podstawy opodatkowania i VAT należnego musi być dokonywane na bieżąco, w rozliczeniu za okres, w którym wystawiono fakturę korygującą (na skutek przyczyn zaistniałych już po dokonaniu sprzedaży).
Dowiedz się więcej o doradztwie podatkowym.POZNAJ NASZĄ USŁUGĘ

Ułatwienia dla eksporterów

 • Zachowanie prawa do zastosowania stawki VAT 0% w przypadku otrzymanych zaliczek na towar przeznaczony do eksportu, jeżeli w ciąg sześciu miesięcy (a nie dwóch – jak do tej pory) od otrzymania zapłaty towar zostanie wywieziony poza granice UE i podatnik będzie posiadał odpowiednie dokumenty.

Korzyści finansowe

 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego z trzech do czterech miesięcy (dla podatników rozliczających się kwartalnie bez zmian) – licząc od miesiąca otrzymania faktury.
 • Możliwość odliczania VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.
 • Zwiększenie limitu jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł (ok. 4,50 EUR).

Zmiany w zakresie WIS (Wiążących Informacji Stawkowych)

 • Wprowadzenie 5-letniego okresu ważności wydanych WIS;
 • Niewydawanie WIS, gdy ich zakres przedmiotowy pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
 • Możliwość uzyskiwania WIS dla towarów, które są klasyfikowane w ustawie o VAT według PKWiU.

Obowiązkowy split payment

 • Niestosowanie mechanizmu podzielonej płatności także w przypadku różnych rodzajów potrąceń pozakodeksowych (np. potrąceń wielostronnych, które nie są uregulowane w Kodeksie cywilnym).
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących nieobowiązywania odpowiedzialności solidarnej podatnika, mechanizmu podzielonej płatności i oznaczenia „MPP” w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 15.000 PLN lub jej równowartości wyrażonej w walucie obcej, a także zasad przeliczania walut obcych na złote.
 • W przypadku zapłaty danej faktury przy zastosowaniu MPP (do wysokości kwoty zapłaconej w tym mechanizmie), w razie stwierdzenia przez organy podczas kontroli nieprawidłowej kwoty podatku, nie będzie stosowana sankcja w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Inne zmiany

 • Możliwość dokonywania z rachunku VAT płatności podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego.
 • Ze zwolnienia podmiotowego (do progu obrotów netto 200.000 PLN) nie będą mogli skorzystać podatnicy dokonujący dostaw części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli (do tej pory przepis odnosił się tylko do części). Prosimy jednak pamiętać, że zwolnienie to w każdym przypadku NIE dotyczy podmiotów, które nie mają siedziby działalności gospodarczej w Polsce
  (a więc nie dotyczy podmiotów zagranicznych).

 

W przypadku pytań lub wątpliwości  związanych z rozliczaniem VAT w Polsce, służymy wsparciem i zapraszamy do kontaktu z Państwa opiekunem w RSM Poland: 

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zapisz się do Newslettera RSM Poland i bądź na bieżąco w najważniejszych kwestiach z zakresu prawa, finansów i podatków.
Zapisz się