Poland
Języki

Blog

Ważne zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019 roku (część 2)

18 grudnia 2018

Ważne zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2019 roku (część 2)

Zmiany w zakresie opinii zabezpieczających

Znowelizowane przepisy wskazują na możliwość wystąpienia z wnioskiem wspólnym o wydanie opinii zabezpieczającej przez wszystkich zainteresowanych, którzy są powiązani tą samą czynnością. Przy czym wzrośnie opłata od wspólnego wniosku o wydanie opinii zabezpieczającej. Bazowa opłata w wysokości 20 000 zł ulegnie zwiększeniu o 5 000 zł od piątego i każdego kolejnego wnioskodawcy.

W nowelizacji zmieniono i uzupełniono katalog istotnych danych oraz okoliczności, które powinny być wskazane we wniosku. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, Szef KAS wezwie do usunięcia braków. Wskazano także na możliwość wydłużenia 6-miesięcznego terminu wydania opinii zabezpieczającej w szczególnie skomplikowanych sprawach aż do 9 miesięcy. Ponadto ograniczono obowiązek publikacji treści opinii w BIP. Od 2019 roku będzie zamieszczana wyłącznie informacja zawierająca krótki opis czynności będącej przedmiotem opinii oraz wyjaśnienie powodów podjętego rozstrzygnięcia.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Nowelizacja OP wprowadza przepisy regulujące dodatkowe zobowiązanie podatkowe (w wysokości od 10 do 40%), które nakładane będzie decyzją przez organy podatkowe, w przypadku wydania decyzji m.in. dot. przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (szerzej na ten temat piszemy tutaj).

Od 2019 roku organ podatkowy będzie dysponował możliwością nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 40% kwoty korzyści podatkowej, o ile w danej sytuacji znajdą zastosowanie przepisy o unikaniu opodatkowania, środkach ograniczających umowne korzyści lub przepisów o cenach transferowych. W przypadku, gdy wydawana będzie decyzja w zakresie podatków dochodowych, przy czym podstawą opodatkowania będzie dochód, dodatkowe zobowiązanie podatkowe wyniesie 10% sumy składników wynikających z tej decyzji.

Co więcej możliwe będzie podwojenie stawki 40% oraz 10% w sytuacji, gdy:

  1. podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekroczy 15 mln złotych – w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę; albo
  2. nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnikowi lub płatnikowi doręczono ostateczną decyzję z zastosowaniem przepisów o unikaniu opodatkowania lub środkach ograniczających umowne korzyści – w zakresie podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego związanej z zastosowaniem tych środków; albo
  3. strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji cen transferowych.

Stawki ulegają obniżeniu o połowę w przypadku wydania decyzji określającej warunki, po spełnieniu których nastąpi cofnięcie skutków unikania opodatkowania. Decyzję wydaje się na wniosek podatnika. Sam wniosek będzie musiał być sporządzony i podpisany przez profesjonalnego pełnomocnika – doradcę podatkowego, adwokata lub radcę prawnego (więcej nt. wniosku piszemy tutaj).

Przepisy dopuszczają też możliwość skorzystania z wyłączeń stosowania stawki sankcyjnej.

Chcesz wiedzieć więcej o pozostałych zmianach? Zapoznaj się naszymi publikacjami ws. zmian w podatkach dochodowych:

Podsumowanie

Podsumowując, dokonane zmiany uszczelniają system podatkowy, przerzucając ciężar walki z agresywną optymalizacją podatkową na podatników oraz zwiększając niepewność stosowania prawa podatkowego.

W nowej rzeczywistości prawnopodatkowej organy podatkowe będą dysponowały możliwością nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, jeżeli uznają, że działania podatnika mają na celu unikanie opodatkowania. A o to, bez sztywno wskazanych reguł i w gąszczu niezrozumiałych i często nowelizowanych przepisów, będzie bardzo prosto.

W celu ograniczenia ryzyka podatkowego namawiamy do weryfikacji zastosowanych w przeszłości rozwiązań podatkowych i zważenie, czy osiągnięte (i osiągane) korzyści podatkowe nie będą mogły stać się przedmiotem postepowania klauzulowego. Dopiero w praktyce okaże się, jak często podatnicy będą sięgać po wniosek o cofnięcie skutków unikania opodatkowania, w celu uniknięcia stawek sankcyjnych podatku oraz odpowiedzialności karno-skarbowej

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter