Poland
Języki

Blog

Rozliczanie VAT od importu – czas na nowe pozwolenia

27 lutego 2019

Rozliczanie VAT od importu – czas na nowe pozwolenia

Do końca kwietnia 2019 roku zrewidowane będą pozwolenia na stosowanie procedury  uproszczonej VAT, otrzymane przed wejściem w życie Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). Uzyskanie nowych zezwoleń będzie bardziej restrykcyjne.

Na czym polega uproszczona procedura rozliczania VAT importowanego?

Podatnik importujący towary spoza Unii Europejskiej jest zobowiązany do obliczenia i wykazania kwoty VAT w zgłoszeniu celnym. Następnie, po otrzymaniu informacji o wysokości długu celnego podatnik wpłaca wykazaną kwotę w ciągu 10 dni. Możliwość odliczenia podatku należnego wskazanego w zgłoszeniu istnieje dopiero w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał zgłoszenie celne. Opisany proces stanowi duże utrudnienie logistyczne dla przedsiębiorców.

W celu ułatwienia czynności związanych z importem towarów przewidziano procedurę uproszczonego rozliczania VAT importowanego. Zgodnie z art. 33a ustawy o VAT i powołanymi w niej przepisami prawa celnego, w przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem – a więc podatnik otrzyma pozwolenie na stosowanie procedury „na miejscu” – istnieje możliwość rozliczenia kwoty podatku importowego w deklaracji VAT. Co więcej, podatnicy korzystający z procedury uproszczonej nie są objęci obowiązkiem fizycznego dostarczania towarów do oddziału celnego. Korzystanie z procedury pozwala oszczędzić czas, obniżyć koszty transakcji lub magazynowania, stanowi podstawę do zwolnienia z uiszczania należności celnych, zapewnia szybki dostęp do towaru importowanego oraz świadczy o tym, że przedsiębiorca jest wiarygodnym kontrahentem.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Jakie warunki należy spełnić, aby korzystać z nowych zezwoleń?

Od 1 maja 2019 roku podatnik będzie mógł skorzystać z procedury uproszczonej, o ile:

  • posiada pozwolenia na uproszczenia celne; 
  • posiada certyfikat AEO, albo
  • dokonuje importów za pośrednictwem przedstawiciela pośredniego, który posiada takie pozwolenia.

Zgodnie z art. 250 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 roku pozwolenia na korzystanie z procedury uproszczonej, które obowiązywały w dniu 1 maja 2016 roku i nie były objęte ograniczonym okresem ważności, podlegają ponownej ocenie. Na podstawie art. 345 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 roku weryfikacja ta ma zostać przeprowadzona do 1 maja 2019 roku.

Jak przygotować się na weryfikację pozwoleń?

Weryfikacja polega na kontroli pozwoleń wydanych przed 1 maja 2016 roku, które jednocześnie nie były objęte ograniczonym okresem ważności. Przedsiębiorca musi zostać odpowiednio wcześniej poinformowany o planowanej weryfikacji. Po przeprowadzeniu ponownej oceny pozwoleń, organ celny cofa pozwolenie wydane na podstawie WKC, a następnie wydaje nowe pozwolenie, o ile oczywiście przedsiębiorca spełnia wszystkie przesłanki do wydania przedmiotowego pozwolenia określone w UKC.

Zwracamy uwagę, że w przypadku certyfikatu AEO należy dokonać szczególnej weryfikacji nowych kryteriów przewidzianych w UKC. Nowe regulacje nałożyły na przedsiębiorców kolejne obowiązki w zakresie klarowności procesów i procedur w firmie oraz kwalifikacji kadry. Mimo tego, że zagadnienie to dotyczy przede wszystkim regulacji celnych, ma on znaczenie dla sposobu rozliczania podatku VAT od importu.

Rekomendujemy, aby w celu zachowania stałości stosowania procedury uproszczonej sprawdzić, czy nadal spełniają Państwo przesłanki umożliwiające korzystanie z niej. W przypadku negatywnej oceny pozwolenia, zalecamy rozpoczęcie starań o uzyskanie nowego pozwolenia w zakresie uproszczeń celnych lub certyfikatu AEO albo nawiązać współpracę z przedstawicielem pośrednim (np. agencją celną).

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby szczegółowego omówienia tematu wpływu nowego pozwolenia na rozliczanie VAT od importu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Piotrem LISSEM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter