Poland
Języki

Blog

Obowiązywanie nowych regulacji w zakresie podatku u źródła odroczone do końca 2019 roku

1 lipca 2019

Obowiązywanie nowych regulacji w zakresie podatku u źródła odroczone do końca 2019 roku

W ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wejście w życie rewolucyjnych rozwiązań w zakresie podatku u źródła, Minister Finansów ponownie postanowił odroczyć termin ich obowiązywania. Tym razem Resort Finansów zdecydował, że nowe regulacje dotyczące obowiązkowego poboru podatku według stawek krajowych wejdą w życie 1 stycznia 2020 roku.

Na skutek zmiany Rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dopiero od 1 stycznia 2020 roku wypłacanie za granicę dywidend albo wynagrodzenia za usługi niematerialne, powyżej 2 mln zł rocznie, oznaczać będzie konieczność pobrania w Polsce podatku według stawek ustawowych.

W wyniku uchwalonych jeszcze w październiku 2018 roku zmian w zakresie ustaw o podatku dochodowym, polskie firmy dokonujące płatności na rzecz zagranicznych podmiotów, m. in. z tytułu dywidend, odsetek, praw autorskich, know-how, usług doradczych, prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, gwarancji i podobnych, w kwocie przewyższającej rocznie 2 mln zł na rzecz jednego kontrahenta, miały być bezwzględnie zobowiązane do poboru podatku u źródła według stawek ustawowych (od 19% do 20%) bez możliwości uwzględnienia przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw UE. Możliwość zastosowania niższej stawki podatku lub zwolnienia wiązać się miała z dodatkowymi obowiązkami.

DORADZTWO PODATKOWE
Nie jesteś zorientowany w kwestiach finansowo-podatkowych i toniesz w niezrozumiałych dla siebie dokumentach?
Dowiedz się więcej

Z uwagi na rewolucyjny charakter zmian, Minister Finansów 31 grudnia 2018 roku, a więc na jeden dzień przed wejściem w życie nowych regulacji, postanowił zawiesić datę ich wejścia w życie do 30 czerwca 2019 roku (w niektórych przypadkach obowiązywanie nowych przepisów zostało wyłączone bezterminowo).

W piątek, 28 czerwca 2019 roku, czyli w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym upływ odroczonego terminu, Resort Finansów postanowił ponownie odroczyć termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów. Przy czym, nowy termin dotyczy tylko i wyłącznie płatności na rzecz nierezydentów, będących podatnikami CIT.

W rezultacie, obowiązek pobrania podatku u źródła w przypadku płatności na rzecz jednego nierezydenta, przekraczających w ciągu 12 miesięcy łącznie 2 mln zł, powstanie dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Nie uległo natomiast zmianie bezterminowe wyłączenie stosowania nowych przepisów dla niektórych rodzajów płatności opodatkowanych podatkiem u źródła.

Miejmy nadzieję, że następne przedłużenie terminu, o ile będzie brane pod uwagę, zostanie ogłoszone wcześniej niż razem z wystrzałem sylwestrowych korków od szampana.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786

Newsletter