Poland
Języki

Blog

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – co nowego czeka podatników?

11 lipca 2019

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – co nowego czeka podatników?

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) na niektóre towary i usługi. Nowe regulacje mają zacząć obowiązywać już od 1 września 2019 r. Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. 

Mechanizm podzielonej płatności został wprowadzony do polskiego systemu prawnego 1 lipca 2018 r. Obecnie jego stosowanie jest jeszcze w pełni dobrowolne. Tymczasem prezentowany projekt zakłada wprowadzenie obowiązkowej metody podzielonej płatności w przypadku dostawy towarów oraz świadczenia usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do projektu ustawy, zastępującym dotychczasowe załączniki nr 11, 13 i 14.  

Jakie towary obejmie obligatoryjny split payment?

Zakres towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności oparty będzie o grupowanie z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008, a w przypadku komputerów i pozostałych maszyn do automatycznego przetwarzania danych o symbolu 26.20.1 – wyjątkowo PKWiU 2015; w tym miejscu podkreślić należy, że trwają obecnie prace legislacyjne, w wyniku których odesłanie do PKWiU 2008 ma zostać zastąpione odesłaniem do Nomenklatury Scalonej CN w przypadku towarów i do PKWiU 2015 w przypadku usług).

Towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do projektu ustawy, objęte obowiązkową metodą split payment, podzielić można na następujące kategorie:

  • sprzęt elektroniczny,
  • wyroby stalowe i złom,
  • metale nieszlachetne, szlachetne oraz biżuteria,
  • odpady i surowce wtórne,
  • paliwa i oleje,
  • wyroby chemiczne i tworzywa sztuczne,
  • węgiel,
  • części samochodowe i motocyklowe,
  • usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
  • usługi budowlane.
DORADZTWO PODATKOWE
Nie jesteś zorientowany w kwestiach finansowo-podatkowych i toniesz w niezrozumiałych dla siebie dokumentach?
Dowiedz się więcej

Kogo będzie dotyczyć obowiązkowy mechanizm split payment?

Wprowadzony model obowiązkowej podzielonej płatności ma mieć zastosowanie do transakcji dostaw towarów i świadczenia usług wyłącznie między podatnikami (B2B), przy czym wartość takich transakcji musi przekraczać 15.000 zł brutto. Tak jak obecnie, model obejmował będzie wyłącznie elektroniczne przelewy bankowe – nie będzie więc dotyczył innych form płatności.

W rezultacie, podatnicy dokonujący dostawy towarów i świadczenia usług wskazanych w załączniku nr 15 zobowiązani będą do posiadania rachunku rozliczeniowego w banku prowadzącym działalność na terytorium Polski. Tylko taki bank podlega bowiem polskiej jurysdykcji i będzie przystosowany technologicznie do obsługi podzielonej płatności.

Mechanizm obowiązkowej podzielonej płatności zakłada, że płatności kwoty podatku będą realizowane jedynie w polskim złotym. Rekomendujemy więc analizę zawartych umów handlowych; okazać się bowiem może, że konieczne będą zmiany w zakresie rozliczeń między stronami.

Odwrotne obciążenie (reverse charge) i solidarna odpowiedzialność

W wyniku wprowadzenia nowego załącznika nr 15 do ustawy, dotychczasowe załączniki nr 11 i 14 stracą rację bytu i zostaną wykreślone – gdyż mechanizm odwrotnego obciążenia, stosowany przy dostawie towarów i świadczeniu usług wskazanych w tych załącznikach, zastąpiony będzie mechanizmem podzielonej płatności.

Projekt ustawy zakłada jednak, że w przypadku transakcji o wartości poniżej 15.000 zł brutto, nabywca towarów wskazanych w załączniku nr 15, odpowiadać będzie solidarnie ze zbywcą za ewentualne zaległości podatkowe w części dotyczącej jego nabycia, chyba że skorzysta z metody split payment.

Sankcje wynikające z niestosowania mechanizmu split payment

W przypadku stwierdzenia, że sprzedawca nie zamieścił na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności” pomimo objęcia transakcji obowiązkowym mechanizmem split payment, organ podatkowy ustali sprzedawcy dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% podatku wykazanego na fakturze.

Sankcja w wysokości 30% wykazanego na fakturze podatku zostanie nałożona również na nabywcę, jeśli mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności, dokona zapłaty za taką fakturę z pominięciem metody split payment. Dodatkową konsekwencją będzie również konieczność wyłączenia kwoty tak uregulowanej transakcji z kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Autorzy projektu przewidzieli również zmianę kodeksu karnego skarbowego poprzez penalizację czynu polegającego na dokonaniu płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. Projekt zakłada w takiej sytuacji możliwość nałożenia grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, czyli maksymalnie aż 21.600.000 zł. O ostatecznej wysokości grzywny decyduje sąd.

Warto więc już teraz przygotować systemy księgowe w taki sposób, aby umożliwiały sprawne realizowanie płatności na rachunki VAT, jak też pozwalały na poprawne wystawianie faktur z adnotacją o obowiązkowej metodzie podzielonej płatności.

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Danielem WIĘCKOWSKIM:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

 

Newsletter