RSM Poland
Języki

Języki

Blog: Piotr LISS

7 maja 2019
Piotr LISS

Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono nowe zasady w zakresie pobierania tzw. zryczałtowanego podatku u źródła (WHT). Dla polskich przedsiębiorców pełniących funkcję płatnika oznacza to znaczne komplikacje oraz kolejne obciążenia administracyjne.