RSM Poland
Języki

Języki

Blog: Marek TOMCZYK

15 czerwca 2015

Wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (dalej: MSRF) w Polsce daje ogromną szansę zwiększenia jakości usług audytorskich, a tym samym jakości samych sprawozdań finansowych z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron (zarządów, akcjonariuszy/udziałowców, potencjalnych inwestorów oraz biegłych rewidentów).

Blog - Autorzy

Anna MAJ (1)
Ewa PYTEL (1)