RSM Poland
Języki

Języki

Blog: Elżbieta KOBIERSKA

8 sierpnia 2019

Czy pracodawca płacący podatek i świadczenia z ubezpieczenia społecznego może z tego tytułu otrzymać wynagrodzenie od fiskusa lub ZUS?