RSM Poland
Języki

Języki

Wpisy z listopada 2016

RSS

16 listopada 2016
Krzysztof WOŹNIAK

W związku ze wspomnianymi wcześniej zróżnicowanymi realiami gospodarczymi, w których due diligence może mieć miejsce, a także ze względu na niejednakowe zapotrzebowania stron zainteresowanych analiza może obejmować różne aspekty działalności potencjalnej inwestycji.