RSM Poland
Języki

Języki

Wpisy z czerwca 2016

RSS

17 czerwca 2016
Monika SKÓRKA

Jeszcze kilka lat temu audyt był traktowany jako zło konieczne i kolejny obowiązek do spełnienia. Teraz biegli rewidenci coraz częściej uważani są za doradców, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wpierać działalność spółki.

Blog - Autorzy

Anna MAJ (1)
Ewa PYTEL (1)