RSM Poland
Języki

Języki

Audyt wewnętrzny

Dostrzeż ryzyko i znajdź rozwiązania – skorzystaj z usługi audytu wewnętrznego

Chcesz mieć pewność, że Twoje przedsiębiorstwo rozwija się zgodnie z założonymi celami i maksymalnie wykorzystuje szanse biznesowe. Dążysz do wyeliminowania nieprawidłowości, poprawy skuteczności kontroli i efektywności procedur wewnętrznych, usprawnienia procesów oraz ograniczenia potencjalnych strat, jakie mogą powstać w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk gospodarczych. Wdrażając mechanizmy audytu wewnętrznego z ekspertami RSM Poland zyskasz gwarancję, że procedury zarządzania oraz procesy kontrolne obowiązujące w Twojej firmie są skuteczne i optymalne dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

Poznaj etapy audytu wewnętrznego przeprowadzanego przez wiodącą firmę audytorską:

 1. Poznajemy cele strategiczne i operacyjne organizacji
 2. Wspólnie ustalamy mierniki efektywności
 3. Analizujemy otoczenie przedsiębiorstwa (w tym otoczenie regulacyjne)
 4. Rozpoznajemy źródła, z jakich zarząd czerpie wiedzę o ryzykach w firmie
 5. Tworzymy mapę ryzyk
 6. Ustalamy priorytety dla audytu wewnętrznego
 7. Oceniamy adekwatności mechanizmów kontroli do istniejących i potencjalnych zagrożeń
 8. Sprawdzamy działanie kluczowych mechanizmów kontroli w całej organizacji (we wszystkich działach, funkcjach i procesach)
 9. Wydajemy raport dotyczący funkcjonowania ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontroli w organizacji
 10. Wskazujemy zalecenia dotyczące optymalizacji systemu kontroli wewnętrznej
 11. Przekazujemy wytyczne podnoszące wydajność operacyjną organizacji

Sprawdź, co zyskujesz korzystając z usługi audytu wewnętrznego:

 • Świadomość zmian w otoczeniu zewnętrznym, mogących wpływać na funkcjonowanie organizacji
 • Pewność co do adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w procesie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Umiejętność unikania ryzyka
 • Zdolność ograniczania potencjalnych strat związanych z funkcjonowaniem firmy
 • Efektywniejszą kontrolę
 • Większą wydajność
 • Maksymalizację wartości przedsiębiorstwa

Identyfikuj, oceniaj, reaguj – skorzystaj z audytu wewnętrznego RSM Poland, by lepiej zarządzać ryzykiem w swoim przedsiębiorstwie.

Piotr STASZKIEWICZ

Piotr STASZKIEWICZ

Audit Partner

+48 61 8515 766

Kontakt: Piotr STASZKIEWICZ