Poland
Języki

CSRD

Co to jest raportowanie ESG i jak rozumieć zrównoważony rozwój?

15 marca 2024
Aleksandra SYSIAK
ESG – czyli environmental, social, and corporate governance – to sposób zarzadzania organizacją w taki sposób aby można było określić to zarządzanie społecznie odpowiedzialnym i zapewniającym zrównoważony rozwój. Co to jednak dokładnie oznacza? Jakie są cele zrównoważonego rozwoju i jak wdrożyć niezbędne zasady i regulacje w firmie, aby spełnić kluczowe standardy oraz założenia najważniejszych dyrektyw?