RSM Poland
Języki

Języki

Quick fixes już od 1 stycznia 2020 r. – implementacja przepisów w państwach UE

24 czerwca 2019 r. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. Przedmiotem projektu jest wdrożenie unijnych przepisów w obszarze quick fixes. Projekt nie został jednak w dalszym ciągu skierowany do Sejmu i utknął na etapie Komitetu do Spraw Europejskich. To tym bardziej zastanawiające, że dotyczy uszczelniania VAT, tyle że na poziomie całej Unii.

Wdrożenie quick fixes w innych państwach UE

Jest już niemal przesądzone, że Polska nie zdąży z implementacją przepisów o quick fixes przed końcem 2019 r. Z początkiem nadchodzącego roku podatnicy znajdą się w sytuacji niepewności, bo do prawa krajowego nie zostaną zaimplementowane na czas przepisy wspólnotowe.  

Jak się okazuje nie jesteśmy jedynym państwem członkowskim Unii Europejskiej, w którym przepisy o quick fixes nie zostały jeszcze przyjęte. Tych państw, którym udało się przejść przez ścieżkę legislacyjną w terminie, jest obecnie zaledwie dwanaście. Są to Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Finlandia, Niemcy, Węgry, Litwa, Luksemburg, Malta oraz Słowenia. Od razu więc widać, kto walczy z luką w VAT na serio, a kto ją tylko pozoruje (wiele o tym mówiąc, ale niewiele skutecznie robiąc).

Komisja Europejska proponuje noty wyjaśniające

Podatnikom pozostaje mieć nadzieję, że większość rozwiązań zaproponowanych przez unijnego ustawodawcę znajdzie odzwierciedlenie w polskich przepisach w analogicznym kształcie. Zachęcamy jeszcze raz do zapoznania się z cyklem wpisów na naszym blogu poświęconym quick fixes. Do tematu wprowadzi Państwa artykuł przybliżający ogólnie zakres wprowadzanych zmian.

DORADZTWO PODATKOWE
Skomplikowane przepisy podatkowe spędzają Ci sen z powiek? Skorzystaj z wiedzy ekspertów.
Dowiedz się więcej

Pomocny może się okazać opublikowany we wrześniu 2019 r. projekt not wyjaśniających – Explanatory Notes on the “2020 Quick Fixes”. Grupa ekspercka VAT działająca przy Komisji Europejskiej opracowała wyjaśnienia do wielu budzących wątpliwości kwestii oraz zaproponowała kierunki interpretacji nowych przepisów. Chociaż noty wyjaśniające nie stanowią źródła prawa, to z całą pewnością zawierają istotne wskazówki dla podatników i organów podatkowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Przypominamy również, że część nowych przepisów – tzn. zmiany dotyczące nowych wymogów dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych znalazły się w przepisach Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi. Te regulacje zaczną obowiązywać już od początku 2020 r., bez konieczności wdrażania ich do krajowego porządku prawnego. Co za tym idzie, w tym zakresie nie ma już żadnych wątpliwości, co czeka podatników z początkiem 2020 r. Więcej na ten temat mogli się Państwo dowiedzieć podczas naszego webinaru „Quick fixes – rewolucja w VAT”. Nagranie jest nadal dostępne dla chętnych – zachęcamy do kontaktu.

Wprowadzenie pakietu „quick fixes” ma w swym założeniu stanowić pomost pomiędzy obecnym kształtem wspólnego systemu VAT oraz jego głęboko zreformowaną wersją, ułatwiającą rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych i zwiększającą istotnie bezpieczeństwo poboru podatku. Chociaż same zmiany bez wątpienia uproszczą życie podatników, to jednak sposób ich implementacji w Polsce pozostawia wiele do życzenia i wywołuje obecnie przede wszystkim niepewność i niepotrzebny stres.

Osoby chcące zapoznać się ze zmianami, które tak czy inaczej są nieuniknione, zachęcamy również do zapoznania się z publikacjami naszego Tax Partnera Przemysława Powierzy (Quick fixes po 1 stycznia 2020 r. Szybkie korekty w systemie VAT) oraz Tax Supervisora Piotra Wyrwy (Poland—EU Quick Fixes and Call-off Stock from 2020).

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?
Zapisz się do Newslettera RSM Poland, aby być na bieżąco w kwestiach prawa, finansów i podatków. Skorzystaj z wiedzy ekspertów już dzisiaj.
Zapisz się

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby omówienia tematu, gorąco zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem, Przemysławem POWIERZĄ:

e-mail: ekspert@rsmpoland.pl

tel. +48 61 8515 766

fax +48 61 8515 786