RSM Poland
Języki

Języki

Strategiczne spółki pod ochroną

1 października wejdzie w życie Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, której celem jest ochrona strategicznych polskich spółek przed wrogimi przejęciami, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego.

Nowa ustawa przewiduje kontrolę tych inwestycji, które mogą skutkować osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo uzyskaniem dominacji nad spółką podlegającą ochronie. Pod nadzorem znajdą się podmioty prowadzące działalność w kluczowych branżach gospodarki, posiadające istotny udział w rynku, których przejęcie będzie rodziło poważne zagrożenie dla fundamentalnych interesów państwa oraz wobec których nie będzie można zastosować innego, mniej restrykcyjnego środka ochrony. Wykaz podmiotów objętych ochroną określi Rada Ministrów, niewątpliwie jednak na liście znajdą się przedsiębiorstwa z sektorów energetycznego, chemicznego i zbrojeniowego.

Przewidziana nową ustawą procedura kontroli wymagać będzie od inwestora, aby zawiadomił ministra skarbu państwa o planowanym zakupie udziałów w jednej ze strategicznych spółek. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno podmiotów z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Minister będzie mógł sprzeciwić się dokonaniu transakcji, jeśli uzna, że stanowi ona poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W ocenie planowanych transakcji ministra będzie wspierał powoływany w tym celu Komitet Konsultacyjny. Decyzję ministra inwestor będzie mógł zaskarżyć do sądu.

Ustawa o kontroli niektórych inwestycji rodzi wiele obaw wśród przedsiębiorców, którzy w konieczności przejścia postępowania kontrolnego upatrują istotne ograniczenia i utrudnienia  dla działalności spółek. Zwolennicy nowych przepisów przekonują jednak, że współczesny obrót gospodarczy wymaga dodatkowych zabezpieczeń, a podobne regulacje od lat sprawdzają się już w innych państwach Unii Europejskiej.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość