RSM Poland
Języki

Języki

RSM Business Resilience Survey – czy Polska jest przygotowana na kryzys?

23 listopada eksperci RSM wspólnie z BiTS Business and Information Technology School opublikowali raport z drugiego już badania dotyczącego zrównoważonej konkurencyjności przedsiębiorstw w Europie i na świecie oraz ich zdolności do adaptacji i przeciwdziałania wstrząsom ekonomicznym. Badanie RSM Business Resilience Survey odbyło się w lipcu i sierpniu br., a udział w nim wzięło 410 audytorów i konsultantów sieci RSM oraz blisko 300 przedsiębiorców z Europy i świata.

Raport RSM Business Resilience Survey przedstawia specyfikę gospodarek światowych z perspektywy ich zdolności do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Ma on ułatwić odpowiedź na pytanie: czy struktura gospodarki danego kraju, zgromadzone zasoby, kompetencje oraz kultura prowadzenia biznesu pomagają przezwyciężać potencjalne sytuacje kryzysowe, czy też mogą być katalizatorem wstrząsów ekonomicznych?

W Polsce czynnikiem silnie wpływającym na stabilność gospodarki jest niewątpliwie znaczący wzrost gospodarczy, który w roku 2016 wg prognoz Komisji Europejskiej ma wynieść 3,4%. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu oraz nadal znacząco niższym – w porównaniu z innymi gospodarkami wysoko uprzemysłowionymi – kosztom produkcji Polska wciąż ma opinię atrakcyjnego rynku inwestycyjnego. Zaufanie i wiara w potencjał polskiego rynku budują solidny grunt, na którym można rozwijać kolejne projekty biznesowe.

Wyniki ankiety RSM Business Resilience Survey, przeprowadzonej wśród przedstawicieli wiodących przedsiębiorstw na polskim rynku, potwierdzają, że rodzimi przedsiębiorcy są proaktywni i zorientowani na klienta i jego potrzeby. Coraz częściej dostrzegają szanse rozwoju w większej dbałości o jakość świadczonych usług i produkowanych towarów, zamiast skupiania się jedynie na maksymalnym redukowaniu kosztów. Opinia przedsiębiorców wyrażona w ankiecie jest zgodna – w polskiej gospodarce poprawić należy przede wszystkim efektywność wdrażania innowacyjnych rozwiązań na masową skalę.

Czy Polska gospodarka potrafi i będzie potrafiła zatem radzić sobie z sytuacjami kryzysowymi? "Pewną odpowiedź na to pytanie dał kryzys polityczny na Ukrainie i jego konsekwencje gospodarcze wynikające z sankcji nałożonych m. in. na nasz kraj przez Federację Rosyjską. Nie tylko polskie rolnictwo, ale też inne branże eksportujące swoje produkty do Rosji, były w stanie znaleźć alternatywne rynki zbytu dla swoich produktów. W wyniku podjętych działań ich przychody z eksportu nie tylko nie spadły, ale okazały się wyższe niż w latach poprzednich" – powiedział Dawid STOLAREK, Corporate Finance Manager w RSM Poland. "Może to potwierdzać, że Polska gospodarka jest dość dobrze przygotowana na wstrząsy ekonomiczne i budować zaufanie co do jej kondycji w przyszłości."

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość