RSM Poland
Języki

Języki

Przyszłość branży doradczej tematem przewodnim tegorocznej europejskiej konferencji RSM

„Reimagining our Future” to motyw przewodni tegorocznej edycji europejskiej regionalnej konferencji RSM, która odbędzie się online, w dniach 21-24 czerwca.

Uczestnicy spotkania, Partnerzy RSM z całej Europy oraz ich znamienici goście, będą rozważać, w jaki sposób możemy aktywnie wpłynąć na kształtowanie nowych technologii i trendów w branży księgowości oraz finansów na rynku europejskim. Omówione zostaną zatem plany operacyjne RSM na najbliższą przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem tych ukierunkowanych na umacnianie pozycji RSM na Starym Kontynencie, a także wątki związane z ostatnimi innowacjami, cyfryzacją usług i rolą, jaką pracownicy RSM odgrywają w nieustannym rozwoju naszej globalnej marki.

Czterodniowa seria paneli i wystąpień pozwoli europejskim członkom RSM wymienić się doświadczeniami z zakresu:

  • Inwestycji private equity
  • Stanu globalnej i europejskiej gospodarki
  • Bieżącej sytuacji na rynku nieruchomości
  • Świadczenia usług dla Klientów prywatnych
  • Walki z dyskryminacją i dbania o równość szans na rynku pracy

Dzięki regularnej, bliskiej współpracy w ramach wiodącej sieci niezależnych firm doradczych i audytorskich, która posiada ponad 820 biur w 120 krajach i zatrudnia 48.000 specjalistów na świecie, RSM Poland może skutecznie działać lokalnie, na polskim rynku, oraz wspierać Klientów wszędzie tam, gdzie zechcą rozwijać swój biznes. Natomiast dzięki spotkaniom, takim, jak zbliżająca się właśnie 2021 RSM Europe Regional Conference, zagwarantujemy naszym Klientom jeszcze lepszy i jednolity poziom obsługi w całej Europie oraz ugruntujemy naszą renomę przyjaznej i wspierającej różnorodność firmy.

W czym możemy Ci pomóc?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, uwagi lub wnioski, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 61 8515 766 lub napisz do nas.

Wyślij wiadomość