RSM Poland
Języki

Języki

Blog: Magdalena ZARZEKA

27 maja 2019

Automatyzacja procesów księgowych jest czymś nieuniknionym, ale, jak to zwykle w przypadku postępu bywa, ma nie tylko zalety. Najwyraźniej widać to w sytuacji, kiedy Klienci powierzają nam prowadzenie ksiąg rachunkowych na ich własnym systemie lub kiedy wspieramy księgowych pracujących w Centrach Usług Wspólnych.

Blog - Autorzy

Anna MAJ (1)
Ewa PYTEL (1)