RSM Poland
Języki

Języki

Blog: Barbara BIRYŁO

8 kwietnia 2019

Środki trwałe mogą być przez przedsiębiorców finansowane w różny sposób. Jednym ze sposobów pozyskiwania finansowania na środki trwałe jest otrzymanie dotacji . Otrzymanie dotacji musi mieć swoje odzwierciedlenie w księgach rachunkowych i nie jest również obojętne podatkowo, wywierając skutki zarówno w przychodach, jak i kosztach podatkowych.

Blog - Autorzy

Anna MAJ (1)
Ewa PYTEL (1)