RSM Poland
Języki

Języki

Wpisy z sierpnia 2017

RSS

11 sierpnia 2017
Michał DREAS

Warto zastanowić się nad tym, czy w ślad za rozpowszechnieniem usług outsourcingowych idzie również adekwatna atencja w zakresie tego, czy kontrole wewnętrzne w ramach firmy outsourcingowej są odpowiednio zaprojektowane i właściwie realizowane.