RSM Poland
Języki

Języki

Monika SKÓRKA
Audit Partner
Office : Warszawa
Service : Audit & assurance

Biegły rewident (11488), absolwentka SGGW w Warszawie, specjalistka w dziedzinie audytu wg krajowych i międzynarodowych standardów audytu oraz sprawozdawczości finansowej wg polskich oraz międzynarodowych standardów rachunkowości.

Wykształcenie:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Wydział Ekonomii).

Uprawnienia zawodowe:

 • biegły rewident (nr uprawnień: 11488).

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2002: samodzielny księgowy w BDO;
 • od 2003: starszy księgowy w Marsh;
 • od 2006: asystent biegłego rewidenta w Misters Auditors;
 • od 2007: Manager i Audit Partner w Grant Thornton;
 • od 2014: Audit Partner w RSM Poland.

Specjalizacja zawodowa:

 • badanie sprawozdań finansowych oraz pakietów sprawozdawczych sporządzanych według ustawy o rachunkowości, MSR / MSSF, US GAAP;
 • liczne projekty due diligence;
 • doradztwo transakcyjne w zakresie połączenia, podziału oraz przekształcenia spółek;
 • IPO;
 • obsługa klientów z rynku RE development & construction services, IT.

Dodatkowe aktywności:

 • członek rad nadzorczych spółek kapitałowych;
 • autorka publikacji branżowych.