Poland
Languages

Webinary

Data:
Brak płynności finansowej jest jedną z głównych przyczyn upadłości i likwidacji przedsiębiorstw w Polsce.
Data: 20.10.2022
Zbliżający się koniec roku podatkowego jest terminem na sporządzenie i opublikowanie sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za 2021 r.
Data: 27.04.2022
Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy wprowadzające nowe zasady poboru podatku u źródła (WHT). Tym czasem, obowiązujące do 2019 roku regulacje w zakresie beneficjenta rzeczywistego oraz dochowania należytej staranności nadal wzbudzają wiele...
Data: 12.05.2021
Polityka rachunkowości to element kontrolny, pozwalający nie tylko na sprawne przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego, ale też gwarantujący poprawne i efektywne działanie mechanizmów tworzących sprawozdawczość finansową w spółce. A...
Data: 06.04.2021
Ulga na działalność badawczo-rozwojową daje realną możliwość na zmniejszenie wysokości zobowiązań podatkowych w CIT i PIT.
Data: 09.03.2021
Sprzedając przedsiębiorstwo liczy się efekt w postaci skutecznego zamknięcia transakcji. Tymczasem statystyki pokazują, że aż 7 na 10 transakcji kończy się niepowodzeniem. Co zrobić, aby odnieść sukces?
Data: 09.02.2021
Z początkiem 2021 na największych podatników nałożono obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest surową karą do 250 tys. zł.
Data: 16.12.2020
W dobie ciągłych przejęć, reorganizacji i sprzedaży udziałów, Spółki coraz częściej biorą udział w procesach due diligence.
Data: 20.10.2020
Spotkanie Q&A jest kontynuacją webcastu „To musisz wiedzieć o JPK_V7”. Jego celem jest udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników oraz omówienie kwestii wzbudzających najwięcej wątpliwości wśród podatników.
Data: 07.10.2020
Sprawozdawczość finansowa staje się coraz bardziej wizytówką przedsiębiorstwa; korzystają z niej nie tylko banki czy sami udziałowcy, ale też potencjalni inwestorzy i partnerzy biznesowi. Warto zadbać zatem, aby podsumowanie rocznego wysiłku firmy,...

Pages