RSM Poland
Languages

Languages

Spółka powiązana osobą prokurenta sporządzi dokumentacje podatkową

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z 4 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 125/16 podmioty powiązane osobowo, rodzinnie lub kapitałowo z osobą prokurenta są uznawane za podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 UPDOP, co oznacza że mają obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych po przekroczeniu progów podatkowych. Zdaniem strony skarżącej prokurent w spółce ma wyłącznie zadania reprezentacyjne, nie bierze udziału w procesie zarządzania. Nie zgodził się z tym stanowiskiem sąd, ponieważ prokurenci mieli wpływ na kształtowanie się cen transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

如果有需要RSM中国事务部为您提供帮助,

欢迎随时联系我们的专家:

bm_maly.jpg

Bartosz MIŁASZEWSKI
管理合伙人
个人介绍
邮箱: ekspert@rsmpoland.pl
电话 +48 61 8515 766

WeChat ID: RSMPLChinaDesk