RSM Poland
Języki

Języki

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia oraz jego konsekwencji dla przedsiębiorstwa, wpływających pozytywnie bądź negatywnie na osiąganie przez organizację założonych celów. Risk Management jest narzędziem, które pozwala na zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Skuteczne Risk Management może znacząco przyczynić się do obniżenia ryzyka niepowodzenia w kontekście założonych celów organizacji.

Jednak zrozumienie i odpowiednie zarządzanie ryzykiem wymaga od organizacji przyjęcia odpowiedniej polityki i strategii. Aby strategia zarządzania ryzykiem była udana, cała organizacja musi zrozumieć filozofię Risk Management, a wszystkie osoby na poziomie działów oraz pionów powinny zostać przeszkolone w pełni na wypadek wystąpienia zagrożeń.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

Doradzamy Klientom, jak skutecznie ograniczać ryzyka oraz jak podejmować decyzje maksymalizujące szanse powodzenia przedsięwzięć gospodarczych. Pomagamy w zarządzaniu ryzykiem strategicznym, finansowym, operacyjnym i technologicznym w celu maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa.

Doradzamy przy wdrożeniu systematycznego, ciągłego procesu nakierowanego na identyfikację i ocenę ryzyk, wskazującego ewentualne działania oraz potencjalne szanse i zagrożenia, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie założonych biznesowych celów jednostki. Pomagamy naszym Klientom zrozumieć zagrożenia, przed którymi stoi ich organizacja oraz zidentyfikować i przygotować się na ryzyka mogące wystąpić wśród kadry pracowniczej, istniejących w jednostce technologii, czy wewnętrznych systemów.

 

Piotr STASZKIEWICZ

Piotr STASZKIEWICZ

Audit Partner

+48 61 8515 766
Marcin KAWKA

Marcin KAWKA

Audit Partner

+48 61 8515 766

Kontakt: Marcin KAWKA