Poland
Języki

Usługi

Zakładanie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

Zakładanie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/zakladanie-firmy_3.png
https://www.rsmpoland.pl/sites/default/files/2023-05/zakladanie-firmy_4.png

Dostrzeż pozytywne aspekty – otwórz oddział w Polsce

Jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest oddział przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział, w przeciwieństwie do spółki, nie posiada osobowości prawnej, a co za tym idzie nie jest odrębnym bytem prawnym, stanowiąc jedynie „odgałęzienie” zagranicznego przedsiębiorstwa. Zobowiązania zaciągnięte przez oddział są w istocie zobowiązaniami centrali.

W RSM Poland świadczymy kompleksową usługę rejestracji oddziału w Polsce, obejmującą wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz urzędzie skarbowym. Zgodnie z ustawą o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wpis oddziału w KRS następuje na podstawie decyzji zagranicznego przedsiębiorcy, podjętej w oparciu o przepisy obowiązujące w kraju jego pochodzenia. Doradzając Klientom przy zakładaniu oddziału w Polsce, oferujemy konsultacje w zakresie wymaganej formy oraz treści uchwały o powołaniu oddziału. Wspieramy przedsiębiorców zagranicznych w pozyskaniu dokumentów urzędowych z rodzimego kraju, ich legalizacji – jeśli jest ona wymagana, oraz przygotowaniu tłumaczeń uwierzytelnionych. Na życzenie Klienta kontaktujemy się z notariuszem w kraju pochodzenia przedsiębiorcy czy też z jego doradcą, aby ograniczyć do minimum zaangażowanie samego Klienta w kwestie proceduralne związane z zakładaniem oddziału.

Usługa rejestracji oddziału w Polsce przewiduje ponadto konsultacje w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie określenia formy i zasad rozliczeń pomiędzy oddziałem przedsiębiorcy zagranicznego a centralą.

Kilka kroków postępowania rejestracyjnego związanego z założeniem oddziału:

  • Podjęcie decyzji o powołaniu oddziału; uzyskanie dokumentów urzędowych w kraju pochodzenia przedsiębiorcy;
  • Przygotowanie wniosku o wpis oddziału w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz urzędzie skarbowym;
  • Uzyskanie numeru wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numeru NIP i numeru statystycznego REGON;
  • Przesłanie tzw. informacji uzupełniających do urzędu skarbowego, rejestracja centrali na potrzeby podatku VAT.

Postępowanie rejestrowe zajmuje ok. 4 – 5 tygodni. W uzasadnionych przypadkach, na życzenie Klienta sporządzamy wniosek o przyspieszenie postępowania. Podczas rejestracji Klient jest na bieżąco informowany o każdym etapie procesu i stopniu jego zaawansowania.

Poza rejestracją w RSM Poland oferujemy inne usługi niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami funkcjonowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, takie jak obsługa księgowa, podatkowa i prawna. Istnieje również możliwość skorzystania z tzw. usługi lokalizacyjnej, dzięki której adres naszego biura w Poznaniu, Warszawie Szczecinie lub Katowicach staje się jednocześnie adresem korespondencyjnym oddziału.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz, a ekspert RSM skontaktuje się z Tobą

Przetwarzanie danych osobowych