RSM Poland
Języki

Języki

Audyt - strona 6

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę. Zastosowanie standardu po raz pierwszy (część 7)

30 kwietnia 2018
Piotr STASZKIEWICZ
W ostatnim artykule wspominaliśmy, że jednostki mogą zastosować nowy standard tak, jak inne nowe standardy – z pełnym podejściem retrospektywnym. O wiele większym zainteresowaniem może cieszyć się zmodyfikowane podejście retrospektywne. Nie można całkowicie zapomnieć o korekcie bilansu otwarcia, niemniej Rada ds. międzynarodowych standardów rachunkowości zgodziła się na znaczną oszczędność czasu i kosztów przy zmianie standardów i wdrożeniu MSSF 16, poprzez ograniczenia w korekcie lat porównywalnych.

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę. Zastosowanie standardu po raz pierwszy (część 6)

23 kwietnia 2018
Piotr STASZKIEWICZ
Ostatnim razem skupiliśmy się na ustaleniu i omówieniu komponentów leasingowych i nieleasingowych oraz na tym, jak dokonać podziału opłat pomiędzy te części kontraktu. W kolejnych artykułach poruszone zostaną tematy związane z modyfikacjami umowy leasingu i opłatami zmiennymi. Otrzymujemy wiele zapytań dotyczących MSSF 16 i kwestii zastosowania nowych regulacji po 1 stycznia 2019 roku, dlatego na początek przyjrzyjmy się kwestii zastosowania  standardu po raz pierwszy.

Wyniki RSM Poland w XVII Rankingu Audytorów Rzeczypospolitej

17 kwietnia 2018
W opublikowanym 17 kwietnia 2018 roku XVII Rankingu Audytorów Rzeczypospolitej umocniliśmy swoją pozycję w każdej kategorii.

Audyt w nowej odsłonie

17 kwietnia 2018
Monika SKÓRKA
Audyt w nowej odsłonie – komentarz Moniki SKÓRKI, Audit Partner w RSM Poland dla Rzeczypospolitej.

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 3)

11 grudnia 2017
Ewa KĄDZIELA
W poprzedniej części naszych rozważań poruszyliśmy kwestię uproszczeń w stosowaniu MSSF 16, kiedy to nie rozpoznaje się aktywów i zobowiązań. Podmioty korzystające z uproszczeń rozliczają płatności w okresie leasingu bezpośrednio w koszty – przeważnie metodą liniową. Podobnie rozliczany jest leasing operacyjny (według obowiązujących jeszcze regulacji MSR 17). Poniżej garść informacji celem przypomnienia.

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 2)

4 grudnia 2017
Piotr STASZKIEWICZ
W poprzednim artykule poświęconym leasingowi padło kilka przykładowych pytań od członków zarządów oraz księgowych odnośnie ujmowania, wyceny i prezentacji leasingu wg nowego standardu MSSF 16/IFRS 16. Udzielamy zatem odpowiedzi na otrzymane zapytania.

MSSF/IFRS 16 – o nowym standardzie słów parę (część 1)

27 listopada 2017
Piotr STASZKIEWICZ
Od kilku miesięcy dostrzegamy wzmożoną aktywność wśród podmiotów w zakresie zapytań dotyczących zagadnienia leasingu, jak również analizy umów, jakie podpisały na korzystanie z określonych aktywów – czy to w postaci leasingu, czy też dzierżawy/najmu. Pojawiające się pytania przyspieszyły decyzję o napisaniu przez nas kilku wpisów poświęconych nowemu standardowi MSSF/IFRS 16.

Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok

31 października 2017
Obowiązek sporządzania oświadczenia na temat informacji niefinansowych wynika z art. 49b UoR1 i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych, zarówno zgodnie z UoR, jak i MSR/MSSF2, za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku.  

Nowe standardy rachunkowe: MSSF/IFRS 16

9 października 2017
Blisko rok temu informowaliśmy Państwa o nowych międzynarodowych standardach wchodzących niedługo w życie: MSSF 9 – standard poświęcony instrumentom finansowym, MSSF 15 – standard poświęcony rozpoznawaniu przychodów z umów z klientami oraz MSSF 16 – standard poświęcony leasingowi. Właśnie temu ostatniemu chcielibyśmy poświęcić w niniejszym alercie uwagę. Choć jego wejście w życie zaplanowano na 1 stycznia 2019 roku, to wydaje się, iż może niebawem sprawić on najwięcej problemów osobom zajmującym się sprawozdawczością finansową oraz kierownictwu jednostki.

Raportowanie według ISAE 3402

11 sierpnia 2017
Michał DREAS
Warto zastanowić się nad tym, czy w ślad za rozpowszechnieniem usług outsourcingowych idzie również adekwatna atencja w zakresie tego, czy kontrole wewnętrzne w ramach firmy outsourcingowej są odpowiednio zaprojektowane i właściwie realizowane.

Strony