RSM Poland
Języki

Języki

Pozostałe usługi biegłego rewidenta

Odpowiadamy na Twoje potrzeby z zakresu finansów i sprawozdawczości

Chcesz sprawnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa, analizujesz liczne informacje, potrzebujesz dostępu do rzetelnych i bieżących danych oraz szerokiej wiedzy w temacie rachunkowości. Oczekujesz kompetentnego wsparcia w działaniach związanych ze sprawozdawczością firmy. Szukasz doświadczonego i wiarygodnego partnera, który potwierdzi prawidłowość zastosowanych rozwiązań ewidencyjnych oraz odpowie na Twoje pytania związane z finansami spółki. Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić.

Przekonaj się, jak możemy pomóc i Tobie ZAPYTAJ O OFERTĘ

Dowiedz się, jakie jeszcze usługi świadczą biegli rewidenci RSM Poland

Konsultacje z dziedziny rachunkowości i prawa bilansowego:

 • Diagnozujemy stan systemu rachunkowości
 • Przygotowujemy/uaktualniamy politykę rachunkowości
 • Projektujemy i aktualizujemy plany kont

Inne usługi poświadczające (atestacyjne) i pokrewne:

 • Badamy plany połączenia, podziału, przekształcenia spółek
 • Dokonujemy audytu zgodnie z uzgodnionymi procedurami
 • Weryfikujemy prognozy finansowe
 • Świadczymy usługi kompilacji danych finansowych

Wdrażanie nowych standardów rachunkowości:

 • Wspieramy we wdrożeniach MSSF
 • Wspieramy w implementacji nowych standardów sprawozdawczości finansowej
 • Przeprowadzamy powdrożeniowe kontrole zgodności z nowymi wymogami sprawozdawczości finansowej

Szkolenia:

 • Prowadzimy szkolenia otwarte w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
 • Przygotowujemy profilowane szkolenia w odpowiedzi na indywidualne potrzeby przedsiębiorstw i ich pracowników

Dzięki naszej pracy przekonujemy Klientów, że audyt nie jest tylko dodatkowym obowiązkiem narzuconym na przedsiębiorców, ale – odpowiednio zastosowany – staje się potężnym narzędziem przynoszącym wartość dodaną spółce. Skorzystaj z usług biegłych rewidentów RSM Poland i uzyskaj potwierdzenie prawidłowości przyjętych założeń oraz dokonanych obliczeń.

 

Piotr STASZKIEWICZ

Piotr STASZKIEWICZ

Audit Partner

+48 61 8515 766
Monika SKÓRKA

Monika SKÓRKA

Audit Partner

+48 22 560 06 66

Kontakt: Monika SKÓRKA