Języki

Poland
Języki

Języki

Zakres dokumentacji oraz terminy

Obowiązek dokumentacyjny w odniesieniu do transakcji towarowych i finansowych rozpoznaje się po przekroczeniu 10 mln PLN oraz po przekroczeniu 2 mln PLN w odniesieniu do transakcji usługowych i pozostałych. Obowiązkowym elementem każdej dokumentacji lokalnej stała się analiza porównawcza albo analiza zgodności[1].

 

Od roku podatkowego 2019

Przepisy obowiązują dla transakcji realizowanych od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dokumentacja lokalna

Zakres dokumentacji:

  • Analiza porównawcza / analiza zgodności (Local File)
  • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i o stosowaniu warunków rynkowych
  • Informacja o cenach transferowych (TPR-C/TPR-P)

Progi dokumentacyjne:

  • powyżej 2 mln PLN (transakcje usługowe i inne)
  • powyżej 10 mln PLN (transakcje towarowe i finansowe)

Termin na przygotowanie**:
Do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

Dokumentacja grupowa

Progi dokumentacyjne:
skonsolidowane przychody grupy powyżej 200 mln PLN.

Termin na przygotowanie**:
Do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

 

Od roku podatkowego 2022

Przepisy obowiązują dla transakcji realizowanych od 1 stycznia 2022 r.

Dokumentacja lokalna (Local File)

Zakres dokumentacji:

Analiza porównawcza / analiza zgodności 

Progi dokumentacyjne:

  • powyżej 2 mln PLN (transakcje usługowe i inne)
  • powyżej 10 mln PLN (transakcje towarowe i finansowe)

Termin na przygotowanie**:
Do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

Informacja o cenach transferowych (TPR-C/TPR-P) wraz z oświadczeniem o sporządzeniu dokumentacji i stosowaniu warunków rynkowych

Progi dokumentacyjne:

  • powyżej 2 mln PLN (transakcje usługowe i inne)
  • powyżej 10 mln PLN (transakcje towarowe i finansowe)

Termin na przygotowanie**:
Do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

Dokumentacja grupowa (Master File)

Progi dokumentacyjne:
skonsolidowane przychody grupy powyżej 200 mln PLN.

Termin na przygotowanie**:
Do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

Raportowanie wg krajów (Country-by-Country Reporting)

Progi dokumentacyjne:
powyżej 750 mln EUR lub powyżej 3,25 mld PLN***

Termin na przygotowanie**:
Do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

[1] Z wyłączeniem transakcji kontrolowanych realizowanych przez mikro i małych przedsiębiorców oraz transakcji innych niż transakcje kontrolowane, które są objęte obowiązkiem dokumentacyjnym zawieranych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, lub takich, gdzie rzeczywisty właściciel jest rezydentem raju podatkowego (szczegółowe omówienie w zakładce zwolnienia).

* Przepisy wprowadzone Polskim Ładem odnoszą się do transakcji realizowanych od 1 stycznia 2022 r. w odniesieniu do których obowiązki sprawozdawcze i raportowe będą realizowane dopiero w 2023 r.

** Wskazane w tabeli terminy odnoszą się do przygotowania dokumentacji lokalnej (local file) i grupowej (master file) oraz do przekazania oświadczenia i informacji o cenach transferowych.

*** Przepisy dotyczące kwoty progowej wyrażonej w złotych polskich (3,25 mld PLN) stosuje się do sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2017 r. Próg wskazany w tabeli w PLN dotyczy grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN. Natomiast próg wskazany w EUR dotyczy grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe w walucie innej niż PLN.