RSM Poland
Języki

Języki

Zakres dokumentacji oraz terminy

Od 2019 r. obowiązek dokumentacyjny nie jest uzależniony od wysokości realizowanych przychodów lub kosztów. Wysokość progów dokumentacyjnych została ustalona na poziomie 10 mln PLN w odniesieniu do transakcji towarowych i finansowych oraz 2 mln PLN w odniesieniu do transakcji usługowych i pozostałych. Obowiązkowym elementem każdej dokumentacji lokalnej stała się analiza porównawcza albo analiza zgodności.

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.*

Dokumentacja lokalna

Zakres dokumentacji:

  • Analiza porównawcza / analiza zgodności (Local File)
  • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji i o stosowaniu warunków rynkowych
  • Informacja o cenach transferowych (TPR-C/TPR-P)

Progi dokumentacyjne:

  • powyżej 2 mln PLN (transakcje usługowe i inne)
  • powyżej 10 mln PLN (transakcje towarowe i finansowe)

Termin na przygotowanie**:
Do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

Dokumentacja grupowa

Progi dokumentacyjne:
skonsolidowane przychody grupy powyżej 200 mln PLN.

Termin na przygotowanie**:
Do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

Raportowanie wg krajów(Country-by-Country Reporting

Progi dokumentacyjne:
powyżej 750 mln EUR / powyżej 3,25 mld PLN***

Termin na przygotowanie:
Do końca 12 miesiąca po zakończeniu roku obrotowego

* Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. mogą być stosowane również do transakcji realizowanych w 2018 r.
** Wskazane w tabeli terminy odnoszą się do przygotowania dokumentacji lokalnej (local file) i grupowej (master file), bowiem termin na ich przedstawienie nie uległ zmianie i wynosi nadal 7 dni od dnia doręczenia wezwania do przedłożenia. Wskazane w tabeli terminy odnoszą się natomiast do przekazania oświadczenia i informacji o cenach transferowych.
*** Próg wskazany w tabeli w PLN dotyczy grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe w PLN. Natomiast próg wskazany w EUR dotyczy grup kapitałowych sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe w walucie innej niż PLN. Przepisy dotyczące kwoty progowej wyrażonej w złotych polskich (3,25 mld PLN) stosuje się do sprawozdawczego roku obrotowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2017 r.

 

Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ