RSM Poland
Języki

Języki

Prawo

Przepisy obowiązujące od 2019 r.:

Przepisy obowiązujące od 2017 r.:

  • Art. 25 i art. 25a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych regulują m.in. obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, opisują możliwe powiązania pomiędzy podmiotami oraz określają limity transakcyjne, po przekroczeniu których powstaje obowiązek dokumentacyjny.
  • Art. 9a i art. 11 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulują m.in. obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, opisują możliwe powiązania pomiędzy podmiotami oraz określają limity transakcyjne po przekroczeniu których powstaje obowiązek dokumentacyjny.
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w zakresie PIT i CIT określa m.in. metody szacowania dochodów podatnika, sposoby przeprowadzenia analizy porównawczej w transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz warunki ustalania wartości rynkowych dóbr niematerialnych i usług.
  • Rozporządzenie sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej PIT i CIT.
  • Rozporządzenie CIT-TP określa wzór uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Rozporządzenie PIT-TP określa wzór uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.
  • Rozporządzenie w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku CIT i PIT zawiera wykaz krajów i terytoriów tzw. „rajów podatkowych”.
Potrzebujesz wsparcia w zakresie cen transferowych? Skontaktuj się z nami!
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ