Poland
Języki

Od 1 stycznia 2017 r. poziom bezpośredniego lub pośredniego udziału w kapitale innego podmiotu, który przesądza o istnieniu pomiędzy nimi powiązań kapitałowych został zwiększony z 5% do poziomu 25%.

powiazania_kapitalowe_ceny_transferowe.jpg