Poland
Języki

Istnieje ugruntowane podejście interpretacyjne organów podatkowych, wynikające skądinąd bezpośrednio z regulacji UPDOP, potwierdzające, że podmioty funkcjonujące w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej w rozliczeniach dokonywanych między sobą mają możliwość swobodnego kształtowania cen, które mogą odbiegać od cen rynkowych. W konsekwencji, ceny stosowane w transakcjach wewnątrz podatkowej grupy kapitałowej nie podlegają weryfikacji i szacowaniu przez organy podatkowe dla celów podatku dochodowego, a spółki wchodzące w skład takiej grupy nie mają obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

 

Opracowane na podstawie:

DIS w Poznaniu z 20.02.2017 r., znak 3063-ILPB2.4510.242.2016.1.EK

DIS w Poznaniu z 20.02.2017 r., znak 3063-ILPB2.4510.240.2016.1.EK

DIS w Warszawie z 17.02.2016 r., znak IPPB5/4510-1168/15-5/MR

DIS w Warszawie z 3.02.2016 r., znak IPPB5/4510-1244/15-2/BC

DIS w Katowicach z 23.12.2015 r., znak IBPB-1-3/4510-468/15/AW

DIS w Warszawie z 10.03.2015 r., znak IPPB5/423-1253/14-2/RS

DIS w Poznaniu z 16.07.2014 r., znak ILPB3/423-187/14-3/EK

DIS w Warszawie z 26.05.2014 r., znak IPPB5/423-255/14-4/RS

DIS w Łodzi z 6.03.2014 r., znak IPTPB3/423-507/13-7PM