Poland
Języki

Spotkanie krajów rozwiniętych i rozwijających się w ramach OECD celem pogłębienia zaangażowania w realizację pakietu BEPS

W dniach 1-3 marca w ramach OECD odbyło się spotkanie Grupy Zadaniowej w Sprawie Podatków i Rozwoju Spotkanie to służyło dyskusji na temat nowych ram integracyjnych dla wdrożenia BEPS w celu upewnienia, że spełnia ona potrzeby krajów rozwijających się. W dniach 2-3 marca miało miejsce również 5. Światowe Forum Cen Transferowych. W tym roku uczestnicy koncentrowali się przede wszystkim na praktycznym wpływie zmian w zakresie cen transferowych oraz wyzwaniach wynikających z projektu BEPS. W szczególności uwaga skupiona została na analizie ryzyka, wartościach niematerialnych, wewnątrzwspólnotowych usług o niskiej wartości dodanej oraz analizie porównawczej.

 

Źródło: OECD