Poland
Języki

Raport Końcowy BEPS 2015

Finalna wersja pakietu BEPS – reformy międzynarodowego systemu podatkowego w celu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania. BEPS odnosi się do strategii podatkowych, w których wykorzystywane są luki i rozbieżności w przepisach podatkowych.

 

Źródło: OECD