Poland
Języki

Obowiązywanie CbC w różnych państwach OECD

Na stronie OECD można znaleźć zestawienie prezentujące szczegóły dotyczące wprowadzonego obowiązku sprawozdawczego w zakresie Country-by-Country Reporting. Wskazano w nim m.in. moment rozpoczęcia obowiązywania tych regulacji w różnych jurysdykcjach podatkowych.

Źródło: OECD