Języki

Poland
Języki

Języki

Ceny transferowe w centrum zainteresowania organizacji UE

Wspólne Forum Unii Europejskiej ds. Cen Transferowych opublikowało raport zawierający zbiór rekomendacji dotyczących przygotowania analiz porównawczych (Report on the Use of Comparables in the EU). Od 2017 r. dla polskich podatników osiągających przychody i koszty przekraczające próg 10 mln EUR analiza danych porównawczych jest obligatoryjnym elementem dokumentacji cen transferowych.