RSM Poland
Języki

Języki

Ministerstwo Finansów: Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 23727

Ministerstwo Finansów udzieliło odpowiedzi na interpelację poselską nr 23727 w sprawie określenia obowiązku sporządzenia tzw. master file. Wskazano m.in., że sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłącznie z tytułu zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym, który posiada siedzibę w tzw. raju podatkowym, nie generuje obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji.

Źródło: Ministerstwo Finansów