RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Rozliczenia w oparciu o koszty rzeczywiste nie stanowią korekty cen transferowych z art. 11e UPDOP

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 września 2021 r. o znaku 0114-KDIP2-2.4010.169.2021.1.RK wskazał, że spółka dokonująca korekty przychodów i kosztów z tytułu urealnienia bazy kosztowej w wyniku rozliczenia wtórnego (w oparciu o koszty rzeczywiste) jest uprawniona do ujmowania tego typu korekt „na bieżąco”, tj. poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów/kosztów za okres rozliczeniowy, w którym wystawiane są faktury korygujące. Zatem takie korekty „in minus” lub „in plus” wynagrodzeń pomiędzy spółkami nie stanowią korekt cen transferowych, o których mowa w art. 11e UPDOP.