RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Raportowanie TPR wraz z transakcjami zwolnionymi

W interpretacji z 31 sierpnia 2021 r. o znaku 0111-KDIB1-2.4010.231.2021.2.MS Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił, że w sytuacji, gdy transakcja kontrolowana zawierana jest równocześnie z podmiotami powiązanymi, spełniającymi warunki do skorzystania ze zwolnienia z art. 11n pkt 1 UPDOP, jak i z podmiotami, dla których zastosowanie ww. zwolnienia jest niemożliwe, określając jej wartość na potrzeby lokalnej dokumentacji cen transferowych nie uwzględnia się części transakcji, która została zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie ww. przepisu. Tę część transakcji, która spełnia warunki do zwolnienia i jednocześnie jej wartość przekracza progi dokumentacyjne, należy wykazywać w informacji TPR w osobnym polu – jako odrębną transakcję – w sposób uproszczony.