RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Korekty rentowności podmiotu, który prowadzi działalność w SSE

Dyrektor KIS w interpretacji z 21 września 2021 r. o znaku 0111-KDIB1-3.4010.300.2021.1.JKU wskazał, że jeśli podmiot prowadzący działalność na terenie SSE, który dokonuje korekty cen transferowych sprzedanych towarów strefowych to oznacza, że korekta taka ma wpływ na dochód korzystający ze zwolnienia z opodatkowania z art. 17 ust. 1 pkt 34 UPDOP. W analizowanej sprawie wyrównanie rentowności Wnioskodawcy notą księgową wystawioną na podmiot powiązany będący odbiorcą wyrobów gotowych wpływa na przychód związany z procesem wytworzenia wyrobów sprzedawanych przez Spółkę, czyli działalnością prowadzoną na terenie SSE. Wnioskodawca jest producentem kontraktowym, którego część ryzyka gospodarczego ponoszona jest przez podmiot powiązany. Zatem widoczny jest ścisły, nierozerwalny i funkcjonalny związek zastosowania korekty rentowności wobec podmiotu powiązanego z działalnością produkcyjną Spółki korzystającą ze zwolnienia, co pozwala na stwierdzenie, że korekta ta koryguje dochód osiągnięty w wyniku działalności prowadzonej na terenie SSE.