RSM Poland
Języki

Języki

DKIS: Brak możliwości stosowania zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w przypadku pośredniego powiązania podmiotów przez Skarb Państwa

Sprawa dotyczyła spółki, która dokonuje transakcji kontrolowanych z przedsiębiorstwem państwowym oraz innymi podmiotami, w których to przedsiębiorstwo posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale. Zawiera również takie transakcje ze spółkami Skarbu Państwa, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 25% udziałów w kapitale, oraz innymi podmiotami, w których spółki Skarbu Państwa posiadają bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale. Spółka prawa handlowego, którego przedsiębiorstwo państwowe jest udziałowcem, nie jest powiązana wyłącznie ze Skarbem Państwa. Oznacza to, że w takim przypadku nie jest możliwe zastosowanie wyłączenia określonego w art. 11n pkt 5 UPDOP – wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 16 września 2021 r. o znaku 0111-KDIB1-1.4010.288.2021.3.BK. W analizowanej sprawie jedynym podmiotem mogącym wykazać się wyłącznym powiązaniem ze Skarbem Państwa jest przedsiębiorstwo państwowe.