Poland
Języki

Której wartości transakcji nie należy brać pod uwagę przy obliczaniu limitu?

Wartości transakcji, których cena wynika z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów normatywnych nie należy brać pod uwagę przy obliczaniu limitu. Celem weryfikacji, czy został przekroczony limit transakcji warunkujący obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, nie uwzględnia się wartości transakcji, których cena wynika z ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów normatywnych – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2017 r., o znaku 0111-KDIB1-2.4010.97.2017.1.AW z 17-07-2017).