Poland
Języki

Wartość transakcji dla umowy pożyczki

O wartości transakcji w przypadku udzielenia pożyczki decydują zarówno odsetki, jak i kapitał. Istotą pożyczki jest kwota pożyczona, a nie same odsetki, a one bowiem nie odzwierciedlają jej wartości, będąc jedynie kwestią wtórną. Takie stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 5 kwietnia 2017 r., o sygn. akt III SA/Wa 1142/16.