Poland
Języki

W jaki sposób ustalać wartość transakcji o charakterze usługowym z tym samym kooperantem?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 5 listopada 2015 roku, o znaku IBPB-1-2/4510-477/15/MW. Organ podatkowy podkreślił, że istotne znaczenia dla ustalenia obowiązku dokumentacyjnego ma łączna wartość wszystkich transakcji usługowych, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli suma należności wynikająca z operacji gospodarczych dokonanych pomiędzy dwoma podmiotami powiązanymi w danym roku podatkowym przekracza określony dla tego rodzaju umów limit 30 000 EUR, to obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych powstaje w odniesieniu do wszystkich świadczeń.

 

Źródło: Rzeczpospolita, Agnieszka Krzyżaniak